Thuiszorg Rijnsburg  thumbnail

Thuiszorg Rijnsburg

Published Sep 24, 23
6 min read

Palliatieve Thuiszorg

‘Weer een extra kwaliteitseis, boven op de registratie die iedere zorgverlener toch al moet hebben in het landelijke big-register en een jaarlijkse toetsing van het kwaliteitssysteem van de onderneming (thuiszorg limburg). Het is alsof je van een piloot met een landbouwvliegtuig eist dat hij een astronautendiploma heeft.’ CZ hamert in een reactie op het belang van kwaliteits- en opleidingsverplichtingen

Dat gaat soms vreselijk mis’, zegt een woordvoerder. ‘Kwaliteitseisen zijn er voor de patiënt. CZ betaalt voor een astronaut en wil dan ook dat haar verzekerden voor dat geld niet de lucht in hoeven met een piloot van een landbouwvliegtuig’, kaatst de CZ-woordvoerder de bal terug. ‘Onderzoek naar fraude bij wijkverpleging’, kopte het Algemeen Dagblad in maart.De bron achter deze artikelen is steeds dezelfde: Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar zegt ongerust te zijn over de toename van fraude in de wijkverpleging. Net als de huisarts mogen wijkverpleegkundigen diagnoses stellen, en dus bepalen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. thuisverpleging putte. Zilveren Kruis vermoedt dat er malafide bureaus voor wijkverpleging zijn die expres te zware diagnoses stellen, om zo meer zorg te kunnen declareren

Waar de wijkverpleging horendol wordt van alle regeltjes en protocollen van de zorgverzekeraar zeggen verzekeraars als Zilveren Kruis: wij moeten wel, anders wordt er gefraudeerd. thuiszorg planner. De zorgverzekeraar ziet vooral misstanden bij verpleegkundigen die geen contract hebben met de verzekeraar. Net als in andere takken van zorg bewaken verzekeraars de budgetten door contracten af te sluiten met zorgaanbieders

Thuiszorg Zeeland

Handig voor verzekeraars, die dan zeker weten dat de kosten niet uit de klauwen lopen. Vanwege de vrije artsenkeuze kunnen patiënten ook kiezen voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. Bij niet-gecontracteerde zorginstellingen hebben verzekeraars minder grip op de kosten. De verzekeraar is verplicht om in elk geval een deel van die zorgkosten – zo’n 75 procent – te vergoeden.

Het ministerie probeerde in 2014 de wet te wijzigen. Verzekeraars zouden niet-gecontracteerde zorg niet meer hoeven te vergoeden. derman thuiszorg. Maar dat plan sneuvelde in de Eerste Kamer. Verzekeraars gooiden het daarna over een andere boeg. Zilveren Kruis lanceerde in het voorjaar het plan om vanaf volgend jaar wijkverplegers zonder contract geen indicaties meer te laten stellen

En de beschuldiging van fraude aan hun beroepsgroep? ‘Onzin’, zegt Tera Stuut van Acare Thuiszorg in Arnhem. ‘Natuurlijk zullen er foute organisaties zijn. Maar dat is iets anders dan structurele fraude door wijkverpleegkundigen. Die hebben er echt geen belang bij om mensen langer in zorg te houden. Verzekeraars zeggen: ongecontracteerden leveren te veel zorg, ze doen maar wat.De vrijdagmiddagpatiënten, terminale zorg, en zwaar dementerenden die vervuild thuis zitten.’ Als het aan de zorgverzekeraars ligt, moet alle wijkverpleging gecontracteerd worden zodat die beter te controleren is en de kosten niet te veel oplopen. Maar ook die contracten zorgen weer voor problemen - thuiszorg oss. De botste bijl waarmee zorgverzekeraars de kosten proberen te beheersen, heet het zorgplafond

Thuiszorg Cuijk

Alles daarboven wordt niet meer betaald. Het leidt tot grote problemen. Brancheorganisatie Actiz waarschuwde in mei dat de wijkverpleging ‘financieel onder water staat’. Zeven van de tien zorginstellingen zeggen niet uit de voeten te kunnen met het lage tarief van de zorgverzekeraars. Een van de organisaties die in de problemen kwam is Buurtzorg, dat bekendstaat als schoolvoorbeeld voor hoe de decentralisatie van de zorg zou moeten werken.

Laagdrempelig, dicht bij de burger, precies zoals het ministerie het wilde. Oprichter Jos de Blok wordt er in binnen- en buitenland om geprezen. Toch heeft ook Buurtzorg de grootste moeite om te overleven. Het bedrijf sloot wel contracten af met de zorgverzekeraars, maar liep tegen de budgetplafonds aan. inis thuiszorg. ‘We hebben vijftig miljoen euro aan verricht werk niet uitbetaald gekregen’, zegt De Blok

‘Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen niet rondkomen omdat ze te weinig kunnen leveren vanwege zorgplafonds. Om dat gat op te vullen, duiken niet-gecontracteerden op. Je krijgt een dynamiek waarbij iedereen op geld stuurt en bezig is met andere dingen dan waar het om gaat: goede zorg.’ Dat moet anders, vindt hij. ‘In plaats van de nadruk te leggen op contracten en indicaties, moeten we meer kijken naar wat werkt.

De wijkverpleegkundige kan die functie ook hebben. Maar dan moet hij wel zijn werk kunnen doen. Er moet meer vertrouwen zijn (cao vvt thuiszorg). Niet alleen producten monitoren en minuten registreren.’ Zorgverzekeraars willen dat heus ook wel, daar heeft De Blok vertrouwen in. ‘Een tijdje terug kreeg ik bestuurders van vgz op bezoek

Thuiszorg Almelo

Maar in de praktijk, bij het inkopen van zorg, blijft er weinig van over. Elk jaar moet je weer dat circus met contractonderhandelingen in. We hebben al tien jaar dezelfde gesprekken. De financiële mensen zitten aan het roer, niet de inhoudelijke.’ ‘Nog maar een paar jaar geleden kwam bij iedere oudere een consulent langs om te vertellen waar je je scootmobiel gratis kon afhalen.

Dat vindt ook Marianne Veth, aanvoerder van een legertje zorg-zzp’ers. ‘De verzorgingsstaat moet worden afgebouwd. Als je ziet waar mensen allemaal denken recht op te hebben, zijn we heel erg verwend.’ Het frappante is dat zorgverleners die zich met veel moeite staande houden in het nieuwe zorgstelsel, de ideeën achter de transitie ondersteunen.

Het probleem zit in de uitvoering. Het lijkt alsof de verkeerde decentralisatie is doorgevoerd. De zorg komt niet dichter bij de burger, er is alleen een bestuurlijke decentralisatie geweest, waarbij het rijk taken over de schutting gooide naar gemeenten en zorgverzekeraars, die de bestaande bureaucratie verder uitbreidden (cao verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg vvt). De conclusies die hoogleraar Van Eijbergen trok over de wmo lijken ook op te gaan voor de wijkverpleging die nu door zorgverzekeraars wordt vergoedOf eigenlijk vooral: op het afschuiven van de aansprakelijkheid voor fouten en budgetoverschrijdingen via contracten, protocollen, codes en controles. De spilfunctie voor de wijkverpleegkundige komt door het geïnstitutionaliseerde wantrouwen niet van de grond. Een standaard-zorgvraag bestaat niet en laat zich dus moeilijk vangen in protocollen en productcodes (thuiszorg vlissingen). Als wijkverpleegkundigen de ruimte krijgen om het maatwerk te leveren dat van hen verlangd wordt, kan dat leiden tot meer zelfredzaamheid van ouderen en kostenefficiëntere zorg

Thuiszorg BilthovenDe verpleegkundigen die we spraken zijn stuk voor stuk toegewijde zorgverleners, vakmensen die de zorg daadwerkelijk willen decentraliseren en de klant in het middelpunt willen zetten (eigen bijdrage thuiszorg 2022). Of zij er altijd zullen zijn, is de vraag. Veel verpleegkundigen die we spraken, zuchten onder de regeldruk. ‘Als het zo doorgaat, lopen alle wijkverpleegkundigen weg’, zegt een van hen

Om dat te bereiken zal er in 2019 een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging komen. Inhoudelijk betreft dit een model waarbij de zorgvraag van de cliënt centraal staat; inzicht in kenmerken van cliënten die bepalend zijn voor het zorggebruik ligt aan de basis. In het bestuurlijk akkoord is verder afgesproken dat wijkverpleegkundigen zelfstandiger en meer vanuit hun expertise kunnen gaan werken.

Ook in 2015 was het al de bedoeling om de wijkverpleegkundige meer zeggenschap te geven. Het lijkt erop dat een eerste stap richting meer vertrouwen in de mensen op de werkvloer is gezet. Al moet die blijkbaar wel in extra richtlijnen en protocollen worden geformuleerd.

Gezinszorg helpt personen met diverse zorgbehoeften en hun omgeving. De zorgverlening gebeurt door verzorgenden van Familiehulp, allemaal polyvalente basiswerkers in de thuiszorg die je bijstaan in persoonsverzorging, psychosociale ondersteuning, pedagogische of agogische ondersteuning en huishoudelijke hulp. thuiszorg enschede. Persoonsverzorging omvat zowel Onze verzorgenden voeren ook zorgafspraken met andere zorgverleners uit en houden een oogje in het zeil

Latest Posts

Thuishulp Ede

Published Nov 12, 23
7 min read

Thuishulp Nissewaard

Published Nov 08, 23
2 min read

De Thuishulp Jet Berkhout

Published Nov 07, 23
7 min read