Wat Doet Een Verpleegster Zoal?  thumbnail

Wat Doet Een Verpleegster Zoal?

Published Apr 29, 22
7 min read

Thuiszorg nodig?

Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas is  is een informatieve website voor iedereen die thuisverpleging of thuiszorg nodig heeft of info zoekt over thuisverpleging.  De term “thuisverpleging” beschrijft een onderscheidend verpleegkundig beroep waarin geregistreerde verpleegkundigen persoonlijke, geïndividualiseerde zorg verlenen aan ernstig zieke patiënten thuis. Thuisverpleging is een innovatieve, goedkope manier om hoogwaardige zorg bij de patiënt thuis te bieden. In tegenstelling tot traditionele verpleging in de gezondheidszorg, wordt thuisverpleging geleverd door hoogopgeleide, erkende en ervaren verpleegkundigen die als een team samenwerken om patiënten te behandelen volgens de diagnose en behoeften van de patiënt. Thuisverpleging heeft veel voordelen voor zowel patiënten als verpleegkundigen, en er zijn weinig nadelen. In feite is thuisverpleging de afgelopen vijf jaar erg populair geworden in Vlaanderen, en deze trend blijft groeien.

Thuiszorg DendermondeZorgverleners werken nu nog vaak met enkele klantadviseurs of consulenten, maar hebben in de regel honderden tot duizenden medewerkers in dienst. Het personeelsbestand van de nieuwe fusiereus Sensire/Meavita omvat bijvoorbeeld al 20. 000 mensen (Thuisverpleging gezocht?). Die medewerkers zijn de belangrijkste marketeers van het bedrijf. Het grootste deel hiervan heeft dagelijks contact met (potentiële) klanten.Stelt u zich eens voor wat het oplevert als dagelijks duizenden medewerkers (potentiële) klanten attent maken op andere relevante, nieuwe, betere of uitgebreidere producten en diensten? Men hoeft niet direct al het personeel als ‘ambassadeur’ te laten starten. Begin op die gebieden en bij die afdelingen en teams waarbij op korte termijn de kans op succes het grootst is.

Zakelijke klanten als zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten worden steeds belangrijker. Maar ook verwijzers zoals huisartsen en MEE (voor mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte) spelen een belangrijke rol. Maar liefst 91% van de mensen vindt een advies van de huisarts bij de keuze voor een ziekenhuis zeer belangrijk (RVZ, 2004). Wat voor soorten Thuisverpleging zijn er?.

Zorg vooraf wel voor duidelijkheid over het profiel, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van accountmanagers en de nieuwe rol van bestuurders en zorgmanagers. Steeds meer zorgverleners richten een klantenservice of ‘klanten contact centrum’ in. De servicemedewerkers hebben dagelijks met tientallen tot soms wel honderden klanten, familieleden en verwijzers telefonisch contact.

Laat alle servicemedewerkers bijvoorbeeld de komende maand aan alle klanten, familieleden of verwijzers die men aan lijn krijgt drie vragen stellen en men weet al snel wat men wilt weten (inboundmarketing). Een zeer goedkope en effectieve manier van klantonderzoek. Diezelfde vragen kan men ook de zorgmedewerkers laten stellen bij hun klantbezoek waardoor u een nog completer beeld krijgt.

Uit eerder onderzoek binnen het Maatschappelijk werk blijkt dat 40% van de klanten niet tevreden is over de wachtruimte. Dit kan men dus gemakkelijk verbeteren. Klanten in de thuiszorg willen graag dat de zorg periodiek wordt geëvalueerd. Waarom is dat nog niet georganiseerd? Bij veel zorgaanbieders klagen klanten over de telefonische bereikbaarheid.

Thuiszorg Kemzeke

Waarom bellen ziekenhuizen hun patiënten na een ingreep niet op om te vragen of alles naar wens verlopen is en of de genezing voorspoedig verloopt? Het zijn de kleine dingen die het doen. Belangrijk wel is dat men uitgaat van het verwachtingspatroon van de klant, omdat men anders meer (geld en inspanningen) levert dan waar de klant waarde aan hecht. Thuisverpleging Sinaai.

Dienstverlening, zoals het verlenen van advies en zorg, is niet tastbaar. Men kan het in tegenstelling tot producten zoals auto’s, meubels of kleding niet vastpakken, voelen, ruiken of op voorraad leggen. Dat maakt het voor mensen moeilijk om vooraf de kwaliteit van de zorg te kunnen beoordelen. Men kan een staaroperatie nu eenmaal niet vastpakken of een tijdje uitproberen.

Het tastbaarder maken van de zorg kan op verschillende manieren. Denk aan brochures en folders waarin duidelijk uitgelegd staat wat de klant kan verwachten. Of aan filmpjes op de website waardoor men precies kan zien hoe het proces van intake, diagnose, behandeling en nazorg in het ziekenhuis verloopt. Een andere manier is om de mensen achter de zorg zoals medisch specialisten, verplegers en revalidatieartsen, prominenter op de voorgrond te plaatsen.

Vermeld de zorgmedewerkers met hun kennis en ervaring op de website en geef mensen de mogelijkheid om vragen te stellen voor, tijdens en na de behandeling (Wat houdt thuisverpleging in?). Biedt patiënten de mogelijkheid om online te chatten met doktoren, verplegers en medepatiënten. En nodig toekomstige klanten eens uit voor rondleidingen, informatiebijeenkomsten, open dagen en proefopnames.

In samenwerking met een deskundige groep radiologen, internisten en cardiologen is er een selectie van onderzoeken gemaakt. De duur van een Total Body Scan bedraagt een dagdeel. U krijgt dezelfde dag nog mondeling de uitslagen, waarbij uw lichaam via een monitorpresenatie orgaan voor orgaan wordt besproken. Een schriftelijke rapportage zal worden nagestuurd nadat er een second opinion heeft plaats gevonden door een tweede arts (duur ongeveer 1 week).

Alle gegevens worden uiteraard ook in een medisch archief bewaard. Desgewenst kan er een vervolggesprek plaats vinden. Bron: Prescan. nl, 2006 (Sondevoeding en dialyses- Thuiszorg). Zorgaanbieders kunnen snel resultaat boeken door slim in te spelen op ‘gebeurtenissen’. In marketingtermen heet dat ‘event driven marketing’. Men kan daarbij drie soorten gebeurtenissen onderscheiden: gebeurtenissen die te maken hebben met de individuele klantsituatie (zoals verjaardag, verandering gezinssituatie en verandering gezondheidssituatie), gebeurtenissen die te maken hebben met de situatie bij de zorgverlener (zoals nieuwe medewerkers, nieuwe behandelmethoden, nieuwe medicijnen en nieuwe huisvesting) en algemene gebeurtenissen (zoals nieuwe seizoenen, vakantieperioden en feestdagen).

Pcr-testen- Thuiszorg

Enkele voorbeelden: personen die vijftig jaar worden krijgen een (jaarlijkse) ‘medische APK-keuring’ aangeboden, GGZ-instellingen bieden zieke werknemers behandelprogramma’s voor burn-out aan, Thuiszorg Groot-Rijnland organiseert valpreventiecursussen, ledendiensten bieden jonge ouders opvoedingsondersteuning en welzijnsorganisaties organiseren speciale kerstarrangementen voor eenzame ouderen. Alle hygiënische verzorging - Thuiszorg. Laat de klant meer het initiatief nemen en biedt hem daartoe de mogelijkheden.

Steeds meer zorgaanbieders kiezen voor een klantgerichte en vraaggestuurde benadering en organiseren werk- en zorgprocessen rondom de patiënt in plaats van rondom de dokter. Onderzoek welke (kleine) veranderingen al op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Probeer niet direct de hele wereld te veranderen, maar doe het stap voor stap. In beide ziekenhuizen kunnen sommige patiëntengroepen zelf actief bijdragen aan hun behandeling (Thuiszorg Wintam).

Het aantal periodieke controles is hierdoor aanzienlijk verminderd. Patiënten kunnen ook eerder aan de bel trekken, waardoor ze bij ernstigere klachten niet hoeven te wachten tot een volgend consult. In het Meander MC kunnen diabetespatiënten via Internet zelf bloedsuikerwaarden doorgeven wat een aanzienlijke besparing op het aantal consulten oplevert. Bron: Zorg voor innovatie, 2006.

In marketing heet dat het ‘first mover advantage’. Het is bekend dat vooral zorgverzekeraars en overheden gecharmeerd zijn van ondernemende en innovatieve zorgaanbieders. Daarbij is het niet zozeer van belang of iets daadwerkelijk nieuw is, maar dat de doelgroep denkt dat het nieuw is. In het ‘Sneller Beter’ rapport van TPG-post topman Bakker wordt het Oogziekenhuis Rotterdam getypeerd als ‘een pionier op het gebied van patiëntenlogistiek’.Stichting Humanitas is de eerste zorginstelling waar klanten het echt voor het zeggen hebben. Thuisverpleging nodig?. Jan Moen, hoogleraar Management en Organisatie in de Zorg, heeft Zorgkwadrant Fryslan Oost in 2006 benoemd tot meest innovatieve organisatie tijdens een congres van de Vereniging Directies Zorgsector (Innovatiesindezorg. nl, 2006). Moen roemde het woonzorgzoneringsplan van Zorgkwadrant als maatschappelijk ondernemend en een voorbeeld voor velen.

Consumenten zijn dat ook gewend in andere sectoren. Veel zorgverleners hebben een ledenorganisatie met soms wel tienduizenden leden, vooral in de thuiszorg en het traditionele kruiswerk (Sondevoeding en dialyses- Thuiszorg). Veel van deze ledenorganisaties leiden een slapend bestaan. En als men nog geen ledenorganisatie heeft, is het wellicht verstandig er toch een op te zetten.

Thuiszorg Liezele

Ledenorganisaties kunnen gebruikt worden om de klantenbinding te versterken (loyaliteit) en nieuwe inkomstenbronnen aan te boren door het leveren van nieuwe, winstgevende producten en diensten of het verhogen van de klantopbrengsten. Zet de ledenorganisatie centraal in uw marketingstrategie! Organisaties worden in toenemende mate aangesproken op de verantwoordelijkheid van hun producten, productieprocessen, werkwijze en bijdrage aan de maatschappij.

Het voordeel van zorgverleners is dat zij alom beschouwd worden als maatschappelijk betrokken organisaties. Zorgaanbieders kunnen deze rol sterker invullen en daarmee een sterkere positie opbouwen in het maatschappelijke speelveld. Zorgaanbieders kunnen de ‘maatschappelijke kaart’ duidelijker uitspelen in hun marketingstrategie en communicatie naar alle belangenpartijen (Wat is thuisverpleging?). Met als gevolg merkvoorkeur bij zakelijke en particuliere klanten.

Wat er ook gebeurt, u kunt altijd op ons rekenen.”Keurmerken hebben een belangrijke rol in marketing. Het zijn bewijzen (merktekens) van keuring en kwaliteit. Een keurmerk geeft de koper zekerheid over de kwaliteit van het product of de dienst. Denk aan Kema, Keur, het politiekeurmerk Veilig Wonen of ‘goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van huisvrouwen’.

Zorgaanbieders kunnen zelf ook een keurmerk in het leven roepen. Een voorbeeld hiervan is ‘Corona Wonen’. Het is een samenwerking van de beste instellingen in Nederland op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. De Corona Wonen complexen onderscheiden zich door ruimte, privacy, service en voorzieningen. Daarom mogen deze wooncomplexen het Corona-keurmerk voeren. Wat is thuisverpleging en welke hulp biedt het jou?.‘Niet goed, geld terug’ is een bekende marketingtruc.

Tegenwoordig kan men zo’n garantie gerust geven want de kwaliteit van auto’s is de laatste jaren dermate toegenomen, dat het doorroesten van binnenuit eigenlijk nooit meer voorkomt. Maar veel potentiële kopers laten zich toch leiden door dit soort garanties onder het motto ‘je weet maar nooit’. Zorgverleners kunnen ook garanties aanbieden.

Tempus Thuisverpleging

Thuisverpleging Sint-Niklaas nodig? Kies dan voor betrouwbare thuiszorg of thuishulp op maat van tempus in Sint Niklaas. Bel 0483 00 63 02.

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Thuishulp Ede

Published Nov 12, 23
7 min read

Thuishulp Nissewaard

Published Nov 08, 23
2 min read

De Thuishulp Jet Berkhout

Published Nov 07, 23
7 min read